تقویت رتبه آزمون شما با این چند روش

مرحله اول : يادگيري مفاهيم
در اين مرحله، دانش آموز مفهوم پايه اي مورد بحث را مي آموز . د مثلاً ياد مي گيرد كه مشتق چيست، چه
معنايي مي دهد و چگونه تعريف مي شود.
گام -1توجه كامل به درس: از پراكندگي ذهني خودداري كنيد و تلاش كنيد تمام تمركزتان
را به توضيحات و نه صداي معلم جلب كنيد با. خودتان فرض كنيد كه اين آخرين فرصت براي فهم مطلب
است. گرچه، اين گونه نيست. خودتان را در جريان سيال كلاس قرار دهيد و حتما سؤال هاي پيش آمده را
مطرح كنيد. تلاش كنيد مثال هاي مطرح شده در كلاس را خودتان حل كنيد و از حل غلط نترسي .د
گام -2مطالعه كتاب درسي و جزو : ه عبارات موجود در
كتاب درسي و جزوه را با دقت مطالعه كنيد. براي خودتان توضيح دهيد و مثال ها را قبل از ديدن راه حل، حل
كرده و سپس با راه حل موجود مقايسه دقيق كني .د گام -3حل مسائل پايه اي: مسائل كتاب
درسي و سؤالات تشريحي ديگر را از منابع معتبر حل و تحليل كنيد و راه حل هاي خود را حتماً تصحيح كني .د
مرحله دوم: تثبيت مفاهيم
در اين مرحله، بايد تلاش كرد تا مفاهيم در ذهن ماندگار شده و قابليت تبديل به راه حل پيدا .كند
گام -1تفكر روي مفاهيم: اين گام از اهميت ويژهاي برخوردار است. تلاش كنيد تا مفاهيم را مانند
يك معلم براي خود و دوستانتان روي كاغذ توضيح دهيد و در وقتهاي آزاد خود با تصويرسازي ذهني، مفاهيم را
در ذهن خود مرور كني .د گام -2حل مسائل تشريحي دشوار: با استفاده از كتاب هاي تكميلي با
منابع مربوط به معلم، مسائل تشريحي دشوارتري را يافته و حل كنيد. مباحثه گروهي با دوستانتان، روي اين
مسائل بسيار مفيد است.
مرحله سوم: افزايش تسلط و خلاقيت
در اين مرحله، دانش آموز بايد با افزايش تسلط روي روش هاي حل مسأله كه حاصل تثبيت مفاهيم است، بتواند
به توسعه روش هاي خلاقانه ي حل مسأله كه محور رياضيات است، دست ياب .د
گام -1حل تستهاي تأليفي بدون زمان: بدون حساسيت به زمان و مانند سؤالات تشريحي و با توجه
به موضوع و استفاده از منابع مختلف، به سؤالات تستي پاسخ دهيد.
گام -2توجه به راه حلهاي مختلف براي حل سؤال: در صورت متفاوت بودن راه حل
پاسخ نامه با راه حل شما، حتماً آن راه را نيز به طور دقيق بررسي كنيد و خودتان نيز سعي كنيد راه حل هاي

بديعي ارائه دهيد.گام -3خواب روي مسأله: اگر نتوانستيد راه حل مسأله اي را پيدا
كنيد يا آن را متوجه شويد، ذهن خود را روي مسأله قفل كنيد و به دنبال راه حل بگرديد، هر چند زمان بر باشد.

اين كار را در حالي كه دراز كشيدهايد، بيرون هستيد يا جايي لم دادهايد، انجام دهيد.
مرحله چهارم: افزايش سرعت
در اين مرحله، بايد سرعت رسيدن به جواب را افزايش داد. البته بسيار مهم است كه دقت را فداي سرعت
نكني .د گام -1اصلاح شيوه نگارش حل مسأله: براي حل تست ها لازم نيست راه حل ها را مبسوط و با تمام
جزئيات بنويسيد. تا مي توانيد مختصر بنويسيد و مراحلي را كه مي توانيد بدون ريسك انجام دهيد، روي كاغذ
نياوري .د گام -2برقراري توازن بين سرعت و دقت: به هيچ وجه دقت را فداي سرعت نكنيد.
زدن 10تست درست، خيلي بهتر از زدن 20تست است كه 9تاي آن به علت بيدقتي غلط از آب در بيايد.
چون انگار 8تست درست زده اي .د گام -3زدن تستهاي زماندار: بسته هايي شامل 25تست
انتخاب و در مدت معيني به آنها پاسخ داده و در پايان، تصحيح و درصدگيري كنيد س. پس راه حل هاي خود را
با پاسخ نامه مقايسه و تحليل جامعي انجام دهيد. در قسمت هايي كه مشكل داريد، به بازخورد نشان داده شده
در شكل توجه كني .د
براي مديريت زمان، در بستههاي 25تايي از 50دقيقه شروع و به 35دقيقه كاهش دهي .د
تذكر مهم: فرآيند تشريح شده، براي هر مبحثي بايد اجرا شود. پس از اتمام آن، حتماً بايد در فاصله هاي 15
روزه »كه به مباحث ديگري رسيدهايد« حداقل يك بسته 15تستي را پاسخ دهيد و نكات اصلي را مرور
مختصري كني .د

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. خیلی مفید بود، ممنون از سایت خوبتون 🙂